Πίνακες υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-2021 για τα Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν την Παρασκευή 29-1-2021 στα γραφεία της ΔΔΕ Φλώρινας

Κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 8487/Δ2/25-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΧ146ΜΤΛΗ-ΩΙ0) του Υπουργείου Παιδείας, η ΔΔΕ Φλώρινας αναρτά τους πίνακες των υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2020-2021 για τα Γυμνάσια της περιοχής ευθύνης της.

Πίνακας ΠΕ02 – Φιλολόγων

Πίνακας ΠΕ03 – Μαθηματικών

Πίνακας ΠΕ04.01 Φυσικών

Πίνακας ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Κατανομή εκπαιδευτικών και ωρών ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο