Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας για το πρόγραμμα «Ενισχυτική Διδασκαλία» 2013-2014

Μετά τη λήξη της προθεμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2013-21014», αναρτώνται οι πίνακες κατάταξης όσων που υπέβαλαν αίτηση στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας.

Πίνακες κατάταξης για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ06

Υπεύθυνη δήλωση και δήλωση προτίμησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο