Πίνακες εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης το σχολικό έτος 2022-2023 Υποβολή ενστάσεων από 21/11/2022 μέχρι και 25/11/2022


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης το σχολικό έτος 2022-2023, για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από 21/11/2022 μέχρι και 25/11/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ.

Από 9/12/2022 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις ΔΔΕ να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ.

Share and Enjoy !
Shares