Πίνακας με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2017-2018 Από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2017-2018:

Από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα υποβληθούν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από το ΥΠΠΕΘ, οπότε και θα καταρτιστεί από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ο πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις.

Τα μόρια εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν εφόσον τα σχολεία προτίμησης ανήκουν στον Καλλικρατικό Δήμο εντοπιότητας ή εργασίας συζύγου αντίστοιχα.

Για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση [003.ΔΕΒ01]

Μετάβαση στο περιεχόμενο