Πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας Σύμφωνα με την παρ. 1 και 5αα του άρθ. 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015)

Αναρτούμε τον πίνακα εκλογέων ενόψει της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ορισθέν χρονοδιάγραμμα στις 8 Ιανουαρίου 2016.

Δείτε τον πίνακα εκλογέων

Μετάβαση στο περιεχόμενο