Πίνακας αιτήσεων εκπαιδευτικών για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2012-2013

Από την ΔΔΕ Φλώρινας γίνονται γνωστοί οι πίνακες αιτήσεων – μοριοδότησης για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-13.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο