«Περιβάλλον και Κοινωνία» – Περιβαλλοντικό Συνέδριο στη Φλώρινα


άκουσε το άρθρο

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και το Δήμο Φλώρινας, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας διοργανώνουν Περιβαλλοντικό Συνέδριο με θέμα «Περιβάλλον και Κοινωνία» από 27 έως και 29 Μαρτίου 2015.
Η πανηγυρική έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 5,30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (Νέο Πάρκο). Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα στην πόλη της Φλώρινας, στις Πρέσπες και το Νυμφαίο.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση: http://goo.gl/m9T9GA

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΦΙΣΑ_small
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
———–

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ), τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει επίκαιρες περιβαλλοντικές δράσεις και παρεμβάσεις, όχι μόνο για τη διασαφήνιση και επεξεργασία των οικολογικών – περιβαλλοντικών θεμάτων και προβλημάτων, αλλά κυρίως για τη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και συμπεριφορών στους αυριανούς πολίτες της Ελλάδας και του Κόσμου.
Για την Ε.Ε.Φ οι παρεμβάσεις και δράσεις αυτές σκοπό έχουν την ενεργοποίηση στοχασμών φιλοσοφικών, κοινωνικών και ηθικών, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος, φυσικού, οικονομικοκοινωνικού και πολιτισμικού.
Μια τέτοια θεματική και μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει «τοπικές» αλλά και ευρύτερες προσπάθειες προόδου σε κάθε περιβαλλοντικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται η αειφόρος ανάπτυξη, που θα ξεκινά από την οικονομική μεγέθυνση (Growth) και θα επεκτείνεται με ανάλογη θετική επίδραση στο κοινωνικό και πολιτιστικό εποικοδόμημα (παιδεία, ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις, αισθητική – τέχνη, αξίες-πολιτισμός).
Οι προοπτικές αυτές, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελούν κορυφαίους σκοπούς για την Ε.Ε.Φ, που επιδιώκουν την αναβάθμιση της κοινωνίας μας, την ανατροφοδότηση του πολιτιστικού μας πλούτου και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Share and Enjoy !
Shares