ΠΕ.ΚΕΣ. και ΣΕΕ ΠΕ86 Δυτικής Μακεδονίας – «9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας – 1η Ανακοίνωση» Καστοριά, Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Για το σχολικό έτος 2018-19, το 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
θα διεξαχθεί για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Καστοριάς,
την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, στο ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Το έγγραφο σε μορφή docx