ΠΕΚ Κοζάνης – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών

Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης στα πλαίσια της υλοποίησης επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΑΠ 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Κοζάνης, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση [http://pek.koz.sch.gr] και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από έως 24/02/2014.

[ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ]

[ Αίτηση επιμορφωτή ]

Πληροφορίες: pekkoz@sch.gr

– Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης – δήλωσης κλείνει στις 14:00 24/02/2014

– Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά μέχρι και 24/02/2014 ημερομηνία ταχυδρομείου.

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο