Παρεμβάσεις και ενημερωτικές δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Φλώρινας Κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5449/7-11-2017 της ΔΔΕ Φλώρινας

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Φλώρινας, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, προσφέρει βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές και μαθήτριες, στις παρακάτω θεματικές, με τη δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων, αναλόγως των αναγκών:

 • Διαπροσωπικές σχέσεις στην εφηβεία
 • Ασφαλής χρήση του διαδικτύου
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού
 • Διαφυλικές σχέσεις (σχέσεις μεταξύ των φύλων)
 • Πρόληψη των διακρίσεων – Αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

Οι παρεμβάσεις είναι βραχείας διάρκειας και μπορούν να συνδεθούν με τα επιμέρους μαθησιακά αντικείμενα.

Επίσης, προσφέρονται ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς, σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

 • Επικοινωνία στην οικογένεια
 • Συνεργασία γονέων και σχολείου – Γονείς και σχολική επίδοση
 • Ασφαλής χρήση του διαδικτύου – Εθισμός στο διαδίκτυο (σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου)
 • Κανόνες και όρια στην οικογένεια – Πρόληψη της σωματικής τιμωρίας
 • Πρόληψη και διαχείριση της επιθετικότητας και του σχολικού εκφοβισμού
 • Σχέσεις στην εφηβεία
 • Προτάσεις για ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας 2017-2018, τα Γυμνάσια μπορούν να ζητήσουν από τον Συμβουλευτικό Σταθμό την πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, στους εξής θεματικούς άξονες:

 • Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων (Εθισμός στο διαδίκτυο – Το σχολείο ως κοινότητα – Κοινωνικά πρότυπα και εξαρτήσεις)
 • Έμφυλες ταυτότητες

Για την κάλυψη των αναγκών, οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες ή οι Σύλλογοι Γονέων, παρακαλούνται να επικοινωνούν σε επαρκές χρονικό διάστημα πριν από την επιθυμητή παρέμβαση ή δράση, ώστε να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων είναι στη διάθεση:

 • Των Συλλόγων Διδασκόντων για ενημερωτικές συναντήσεις επί ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που ανακύπτουν στο σχολείο ή επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων αγωγής υγείας σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 • Των μαθητών και μαθητριών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα συναισθηματικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares