Παρατείνεται μέχρι τις 17-10-2022 η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Με τροποποιητική υπουργική απόφαση


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/101/125719/E3/13-10-2022 (ΦΕΚ 5306/Β/13-10-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β’ 5181) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περ. Α του άρθρου 2, ως εξής:

«Α. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 17/10/2022».

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε την σχετική Φ.350/102/126314/E3/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ω33246ΜΤΛΗ-50Τ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης»

Share and Enjoy !
Shares