Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 6206/Ε3/19-01-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εντός του σχολικού έτους 2022-2023 και απευθύνεται σε:

  • μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 και
  • μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή δεν είχαν παρακολουθήσει πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης,

Η συμμετοχή των ανωτέρω εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι, τυχόν κάτοχοι βεβαιώσεων επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης, που είχε πραγματοποιηθεί πριν το Σεπτέμβριο του 2012, ενόσω οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ υπηρετούσαν ως αναπληρωτές, αλλά και εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ αυξημένων προσόντων (κάτοχοι μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων ή/και με προϋπηρεσία ως επιμορφωτές κλπ) δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares