Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Μέχρι και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00

Εγκύκλιος 34641/Δ2/26-2-2016 (ΑΔΑ:62ΩΓ4653ΠΣ-ΥΦΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) εγκυκλίου με θέμα «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016», δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων κατά μία ημέρα.

Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο