Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων «Σχεδίων Δράσης» 2020-2021 από τα ΕΠΑΛ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Έγγραφο Φ.ΜΝΑΕ/163601/Δ4/30-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του Φ25/149017/Δ4/02-11-2020 εγγράφου και λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλούνται από την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν συνεννόησης της υπηρεσίας μας με το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Σχεδίων Δράσης από τα ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων Δράσης ορίζεται η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο