Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης 2018 Μέχρι και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 203976/Ε2/26-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4) του Υπουργείου Παιδείας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (186387/Ε2/2-11-2018, ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π και 186398/Ε2/2-11-2018, ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) μέχρι και την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares