Παράταση ισχύος της ΚΥΑ που ρυθμίζει την λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών εν μέσω πανδημίας Οι έκτακτες ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι 31 Ιουλίου 2021

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20267/01-04-2021 (ΦΕΚ 1288/Β/01-04-2021) των Υπουργείων Παιδείας, Υγείας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31-10-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4810), όπως έχει τροποποιηθεί και παραταθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969 (Β’ 23) κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31-07-2021.

Διαβάστε την ΚΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο