Παράταση ημερομηνιών για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων Υποβολή των σχεδίων δράσης έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 92α/26-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με. αριθμ. Πρωτ. 2977/ΓΔ4/11-01-2022 εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών η πλατφόρμα του ΙΕΠ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων, θα είναι ανοικτή για την υποβολή ανατροφοδοτικών σχολίων από τους Σ.Ε.Ε Παιδαγωγικής Ευθύνης, αναφορικά με τον σχεδιασμό των Δράσεων των Σχολικών Μονάδων, έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.

Παράλληλα το Α’ Μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης των Σχεδίων Δράσης (Σχεδιασμός) των Σχολικών Μονάδων, θα παραμείνει ανοικτό για τις Ομάδες Δράσης έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022.

Τα Β’ και Γ’ μέρη της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης (Υλοποίηση και Αξιολόγηση της Δράσης) των Σχολικών Μονάδων, θα ανοίξουν για τις Ομάδες Δράσης από τις 27/1 έως και τις 30/5/2022.

Διαβάστε το έγγραφο