Παράταση ηλεκτρονικής καταχώρησης και διαχείρισης των μελών του δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολική βίας και του εκφοβισμού

Εγκύκλιος 9433/14-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΒΜ19-0ΨΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 9103/03-10-2014 Εγκύκλιου Υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σχολικού έτους 2014-2015, παρατείνεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης για :
1. Τα μέλη των ΠΟΔΠ (Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης), όπως έχουν συσταθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της χώρας και κάθε τροποποίηση αυτών
2. Τα μέλη των ΟΔΠ (Ομάδες Δράσεων Πρόληψης) των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, Γυμνάσιων και Λυκείων της χώρας, όπως έχουν οριστεί με την αντίστοιχη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής τους μονάδας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό πρακτικό, και κάθε τροποποίηση αυτής προκειμένου να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώρηση και διαχείριση των μελών του δικτύου
πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολική βίας και του εκφοβισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης θα ανακοινωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πράξης http://stop-bullying.sch.gr/ , το προσεχές χρονικό διάστημα.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο