Παράταση διακοπής μαθημάτων στις πάσης φύσεως σχολικές μονάδες των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας από 17 έως και 19 Ιανουαρίου Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

…..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της διακοπής των µαθηµάτων των πάσης φύσεως σχολικών µονάδων του Δήμου Αµυνταίου και του Δήμου Φλώρινας, από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έως και την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, για την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια, µετά από το σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

πηγή: Απόφαση, Α.Π.: οικ. 6102 17/01/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΑΨ7ΛΨ-4ΤΒ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο