Παράταση απόσπασης και θητείας των Υποδιευθυντών των ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ Μέχρι την πλήρωση των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

Απόφαση Κ5/100581/13-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την παράταση της απόσπασης και της θητείας των Υποδιευθυντών, όλων των Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των οποίων η απόσπαση και η θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2021, μέχρι την πλήρωση των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Εξαιρούνται από την παράταση απόσπασης και θητείας όσοι Υποδιευθυντές επιλεγούν σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο