Παράταση απόσπασης και θητείας των Υποδιευθυντών των ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ Μέχρι την πλήρωση των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

Απόφαση Κ5/100581/13-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την παράταση της απόσπασης και της θητείας των Υποδιευθυντών, όλων των Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των οποίων η απόσπαση και η θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2021, μέχρι την πλήρωση των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Εξαιρούνται από την παράταση απόσπασης και θητείας όσοι Υποδιευθυντές επιλεγούν σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών.

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο