Παρατάσεις θητείας Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και Φ.Α.Σ.Χ.Α. – Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Υπευθύνου ΣΕΠ Σύμφωνα με τα άρθρα 231, παρ. 14 του ν. 4823/2021 και 124 του ν. 4876/2021 αντίστοιχα


άκουσε το άρθρο
  • Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4290/31-08-2022
    Παράταση θητείας του Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας κ. Κατηκαρίδη Ευστάθιου του Ανέστη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.01 με ΑΜ 170460, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
  • Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4289/31-08-2022
    Παράταση θητείας του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας κ. Κοΐδη Παναγιώτη του Βασιλείου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11με ΑΜ 160961, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
  • Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4288/31-08-2022
    Τροποποίηση της απόφασης τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη θέση του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας: «Τοποθετούμε στη θέση του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τον κ. Παπαχαρίση Σπυρίδωνα του Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82 με ΑΜ 187548, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136)».

 

 

Share and Enjoy !
Shares