Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 44124/Γ7/24-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην απόφαση επιλογής θεάματος, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατάλογος θεαμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για παραστάσεις θεάτρου/κουκλοθεάτρου/θεάτρου σκιών και ανευρίσκεται με την επιλογή του σχετικού εικονιδίου (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 2013-2014) που υπάρχει στο αριστερό τμήμα της αρχικής σελίδας της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.eyliko.gr

Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται από το Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ ύστερα από αίτηση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θιάσους.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναρτήσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έγκριση του θεάματος. Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με θεάματα, των οποίων οι υπεύθυνοι έχουν υποβάλει δικαιολογητικά που τυπικά διασφαλίζουν την ποιότητα και την νομιμότητά τους. Καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των παραστάσεων πριν από την παρακολούθησή τους από τους μαθητές.

Στον ίδιο δικτυακό τόπο και κάτω από την ένδειξη ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ θα αναρτηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά κατάλογος με τίτλους κινηματογραφικών ταινιών. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει ταινίες οι οποίες είχαν εγκριθεί κατά το διάστημα 1998-2010 από την τότε υφιστάμενη Ομάδα Εγκρίσεως Θεαμάτων για Μαθητές. Δίπλα από κάθε τίτλο θα αναγράφεται η βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία έχει κριθεί κατάλληλη η ταινία.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ.

Η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου θα λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων έκαστης σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα εξής:

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares