Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων των τελευταίων τάξεων των Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά Το χρονοδιάγραμμα της καταχώρισης των στοιχείων στο mySchool


άκουσε το άρθρο

Για τα Γενικά Λύκεια και τα Λύκεια ΕΑΕ
Εγκύκλιος 149198/ΓΔ4/01-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και της Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΑΕ που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2023, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την 85745/Δ2/11-07-2022 ΥΑ (Β’ 3731).

Οι Διευθυντές των ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους και την οριστικοποίησή της (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool) μέχρι και:

α) 12-12-2022
β) 23-01-2023
γ) 20-02-2023
δ) 27-03-2023
ε) 02-05-2023

[…]

Για τα ΕΠΑΛ και τα Λύκεια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ
Εγκύκλιος Φ5/145646/ΓΔ4/23-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Για  το  συντονισμό  της  διδασκαλίας  των  πανελλαδικώς  εξεταζόμενων  μαθημάτων  της  Γ΄  τάξης  των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, όπως έχει οριστεί αντίστοιχα με  τις  υπ’  αριθ.  Φ6/88415/Δ4/18-07-2022  (ΦΕΚ  3876/Β/21-07-2022)  και  95833/Δ3/01-08-2022  (ΦΕΚ 4128/Β/03-08-2022) αποφάσεις  της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για  το  σκοπό  αυτό  σάς  ενημερώνουμε  ότι  έχει  ενεργοποιηθεί  στο  ΠΣ  myschool  η  λειτουργικότητα «Παρακολούθηση  και  Συντονισμός  της  Ύλης  Πανελλαδικώς  Εξεταζόμενων  Μαθημάτων»  με  την  οποία υποχρεωτικά θα καταχωριστεί η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης που  έχει  διδαχθεί  στο  σχολείο  τους  (μέσω  της  σχετικής  καρτέλας  που  υπάρχει  στο  ΠΣ  myschool) μέχρι και:

α) 12/12/2022,
β) 23/01/2023,
γ) 20/02/2023,
δ) 27/03/2023 και
ε) 02/05/2023.

[…]

Share and Enjoy !
Shares