Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που εξετάζονται πανελλαδικά


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 202178/Δ2/22-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2019, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί:

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης με απόφασή του συγκροτεί για κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης. Η επιτροπή αποτελείται από:

{………}

Οι Διευθυντές των ΓΕΛ θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:
α) μέχρι και 18-12-2018,
β) μέχρι και 25-01-2019,
γ) μέχρι και 22-02-2019,
δ) μέχρι και 27-03-2019 και
ε) μέχρι και 09-05-2019

{………}

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares