Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 190316/Δ4/25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερησίων και της Δ’ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που εξετάζονται πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.

Για το λόγο αυτό, στο τέλος κάθε μήνα, οι Διευθυντές των Ημερησίων & Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, καθώς και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

Υπεύθυνοι για το συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης (138300/Γ2/3-9-2014 ΥΑ, ΦΕΚ 2420/Β/2014)είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών, με βάση τα κάτωθι αναφερόμενα στην παράγραφο 1.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Οι προς συμπλήρωση πίνακες

Share and Enjoy !
Shares