Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ

Εγκύκλιος 182631/Δ2/12-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.

Για το λόγο αυτό, οι Διευθυντές των Λυκείων καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των Λυκείων ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Οι προς συμπλήρωση πίνακες

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο