Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Δημιουργική Γραφή

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – Δημιουργική Γραφή και Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση- (Θεσσαλονίκη)
Επιστημονικά Υπεύθυνοι:
Κ.Δ.Ντίνας, Καθηγητής, τηλ.2385055091, kdinas@uowm.gr ,
Τριαντάφυλλος H. Κωτόπουλος, επικ. καθηγητής, τηλ. 2385055125, tkotopou@uowm.gr
Στα πλαίσια της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή» και δύο κατευθύνσεις: “Δημιουργική Γραφή” και “Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση” στη Θεσσαλονίκη.
Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές με επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, συγγραφείς, ποιητές και σεναριογράφοι. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την παραγωγή λόγου και τη λογοτεχνία, είτε ως συγγραφέας είτε ως αναγνώστης, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες σπουδές του.
Αιτήσεις θα κατατίθενται από 12-11- 2013 μέχρι και 2- 12- 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimgr.diaviou@gmail.com ή μέσω της φόρμας https://docs.google.com/forms/d/1ulOoClKNomMiU5UyrdJortwhj0JKrWUzM2kTjsBELsI/edit#
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Όσοι επιλεγούν για την παρακολούθηση του προγράμματος θα κληθούν να καταθέσουν:
1. Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου ή πτυχίου, ή βεβαίωση σπουδών, ή βεβαίωση εργασίας
2. Αντίγραφο ταυτότητας,
3. Φωτογραφία
Για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι/ες να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, τα μαθήματα και οι πρακτικές θα πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα σε επιλεγμένο χώρο στη Θεσσαλονίκη. Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται στην αρχή Δεκεμβρίου 2013, θα διαρκέσει μέχρι και Φεβρουάριο και συνολικά θα περιλαμβάνει 70 ώρες που αντιστοιχούν σε 27 ECTS. Οι εκπαιδευόμενοι/ες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες του Προγράμματος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ που καταβάλλεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών στον λογαριασμό του ΠΔΜ σε δύο δόσεις, μια προκαταβολή 200 ευρώ με την εγγραφή και μια δεύτερη δόση 200 ευρώ μέσα στο πρωτο δεκαπενθήμερο του δεύτερου μήνα.

Διδάσκοντες:
Αλισάνογλου Γιώργος, ποιητής, εκδότης
Αρβανίτη Ιωάννα, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς
Βακάλη Π. Άννα, φιλόλογος, υπ. διδ. ΠΤΝ
Ζουργός Ισίδωρος, συγγραφέας, δάσκαλος
Ζωγράφου Μαρία, σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Πέλλας
Καβανόζης Κώστας, συγγραφέας, φιλόλογος
Καρακίτσιος Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Κορδομενίδης Γιώργος, εκδότης
Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, ποιητής, επικ.καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Λυκεσάς Απόστολος, συγγραφέας, δημοσιογράφος
Μπράτιτσης Θαρρενός, Επικ.Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Παναγιωτίδης Γιώργος, συγγραφέας, δάσκαλος
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, συγγραφέας, αναπλ. καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων
Τριανταφύλλου Σώτη, συγγραφέας
Φυλακτάκη Πένυ, θεατρική συγγραφέας, μεταφράστρια
Φωτόπουλος Νίκος, ποιητής, επικ.καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες
Άννα Π. Βακάλη, τηλ. 2385055152, 6945965782, e-mail: avakali@otenet.gr

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο