Σχετικά με τον διαγωνισμό «La Gréce vous invite!»

Έγγραφο 10042/Γ2/24-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα: «La Gréce vous invite!», που διοργανώνει ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων συμμετοχής και των έργων των μαθητών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2014 αντί της 10ης Ιανουαρίου 2014.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο