Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) στα μαθήματα ειδικότητας, έτους 2014 – Η βασική εγκύκλιος

Εγκύκλιος Φ.151/65591/Β6/29-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΙΞΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι  πανελλαδικές  εξετάσεις  αποφοίτων  ΕΠΑΛ  (Ομάδα  Α΄)  και μαθημάτων ειδικότητας (Ομάδα Β΄) θα διεξαχθούν από  29.5.2014  μέχρι και  19.6.2014,  σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Φ.253.2/59959/Β6/15-4-2014  Υ.Α.- ΑΔΑ ΒΙΗΝ9-ΠΓ8).
Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) μπορούν να συμμετέχουν :
Α)  οι  υποψήφιοι  ημερησίων  και  εσπερινών  ΕΠΑΛ,  καθώς  και  οι  κάτοχοι  πτυχίου  ΤΕΕ,  ΤΕΛ  και Ναυτικών Λυκείων που κατέθεσαν Αίτηση- Δήλωση για να είναι υποψήφιοι με την Ομάδα Α΄.
Β)  οι  υποψήφιοι  ημερησίων  και  εσπερινών  ΕΠΑΛ  (ΟΜΑΔΑ  Β΄)  που  κατέθεσαν  Αίτηση-Δήλωση  και εξετάζονται σε κοινά θέματα με την Ομάδα Α΄ στα μαθήματα ειδικότητας.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο