Όροι και προϋποθέσεις χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών ιδιωτικών σχολείων

Απόφαση 212873/ΓΔ4/30-12-2014 (ΦΕΚ 3585/Β/31-12-2014, ΑΔΑ:Ω1ΓΒ9-ΤΧΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1
Η διαμονή και φιλοξενία νέων έως 25 ετών και των συνοδών τους πραγματοποιείται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ιδιωτικού σχολείου σε χρόνο εκτός των διδακτικών ημερών και εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Άρθρο 2
Ως χώροι διαμονής και φιλοξενίας θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες και θα διαμορφωθούν κατάλληλα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της διαμονής με τους κάτωθι όρους:
Α. Ο μέγιστος αριθμός κλινών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε οκτώ (8) κλίνες.
Β. Η ελάχιστη αναλογία εμβαδού αίθουσας διδασκαλίας ανά κλίνη ορίζεται σε πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα.
Γ. Κάθε κλίνη θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από ένα ερμάριο κατάλληλο για την τοποθέτηση των προσωπικών ειδών και του ρουχισμού του χρήστη της κλίνης.

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο