Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας

Πράξη ΠΥΣΔΕ 59/23-11-2017Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας (ΥΑ 92998/Γ7/10-8-2012, ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012) Προκήρυξη 5285/1-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ93Ξ4653ΠΣ-ΒΒΜ) της ΔΔΕ Φλώρινας.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο