Οριστικοποίηση του πλήθους των τμημάτων των ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για το 2022-2023 Πρόκειται για τα μη ολιγομελή τμήματα


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4694/27-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΡΚ46ΜΤΛΗ-3ΕΨ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε την οριστικοποίηση των τμημάτων ΕΠΑΛ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2022-2023, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σημείωση : Για τα ολιγομελή τμήματα επίκειται η έγκριση ή μη της λειτουργίας τους μετά από ξεχωριστή απόφαση της ΠΔΕ ή του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares