Οριστικοί πίνακες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Πίνακας 


Ανακοίνωση οριστικού πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν μετάθεσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ).

Πίνακας