Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και προσωρινών αναπληρωτών Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 5759/30-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ389-ΒΦΚ ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Κυρώνουμε τους παρακάτω Οριστικούς Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/ σης Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2014- 2015.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο