Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6612/27-6-2014 (ΑΔΑ:6ΨΗ99-ΦΞΕ) του Υπουργείου Παιδείας για τις θέσεις των Διευθυντών των ΣΔΕ

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ (30/7/2014)

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Υποδιευθυντών ΣΔΕ (31/7/2014)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο