Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι 10-7-2015

Έγγραφο 3619/3-7-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ανακοινώνονται οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2015-2016. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και θα κληθούν εκ νέου (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης) να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά.

Δίνεται προθεσμία, μέχρι την Παρασκευή 10-07-2015, για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων. Μετά την εξέταση τυχόν γραπτών αντιρρήσεων, οι τοποθετήσεις θα αποσταλούν προς επικύρωση στη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας.

Ο πίνακας με τις τοποθετήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο