Ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων στα σχολεία της ΔΔΕ Φλώρινας για το 2014-2015

Αποφάσεις 6783/18-11-2014 (ΑΔΑ:72ΗΥ9-ΩΨΓ) και 6784/18-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΘ949-8ΘΜ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Ορισμός Υπευθύνων ΣΕΦΕ για το 2014-2015

Ορισμός υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ για το 2014-2015

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο