Ορισμός υπευθύνων για τη Στήριξη των Ομάδων Ερευνητικών Θεμάτων στα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ για το 2013-2014 (Τροποποίηση)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5228/26-11-2013 της ΔΔΕ Φλώρινας (ΑΔΑ:ΒΛ129-0ΑΧ)

Εγκρίνεται η ανάθεση  στους παρακάτω αναφερόμενους καθηγητές πληροφορικής, τον αντίστοιχο αριθμό ωρών ανά εβδομάδα, για το διδακτικό έτος 2013-2014, ως Υπευθύνων για τη Στήριξη των  Ομάδων Ερευνητικών Θεμάτων (Project),  αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες για την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση των συμπερασμάτων.

Διαβάστε την εγκριτική απόφαση