Ορισμός Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2020-2021 Ενόψει της έναρξης του Προγράμματος

Απόφαση 715/2-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΗΡΥ46ΜΤΛΗ-27Α) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε τις Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχ. έτος 2020-2021, ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Σ.Ο.Δ.Α.Ε. – Ε.Δ.Ε.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  1. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
  2. Σούλιος Ιωάννης, Οργανωτικός Συντονιστής Εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Καρακατσάνης Στυλιανός, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05 του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας, Διευθυντής του Γυμνασίου Βεύης Φλώρινας, μέλος του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.
  4. Χρυσοχοΐδης Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08.
  5. Πετρίδου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05.
  6. Βοζινίδου Όλγα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07.
  7. Λάζου Αργύριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01.

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε και τα σχετικά :

ΥΑ 3752/ΓΔ4/13-01-2021 (ΦΕΚ 68/Β/14-01-2021) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».

Έγγραφο 5134/ΓΔ4/15-01-2021 του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων σχολικό έτος 2020-2021».

Μετάβαση στο περιεχόμενο