Ορισμός Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Απόφαση 132905/Γ7/22-8-2014 (ΦΕΚ 2575/Β/26-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

1. Ορίζουμε Συντονιστικά ΚΠΕ ανά περιφέρεια για την σχ. χρονιά 2014−2015 ως εξής:

2. Σε κάθε περιφέρεια ορίζεται η λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για τον συντονισμό δραστηριοτήτων των ΚΠΕ. Η ΣΕΚΠΕ αποτελείται:

3. Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να φροντίσουν ώστε να στελεχωθούν τα συντονιστικά ΚΠΕ του παραπάνω πίνακα με έξι (6) εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 14/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 30/07/1965(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]