Ορισμός Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 132905/Γ7/22-8-2014 (ΦΕΚ 2575/Β/26-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

1. Ορίζουμε Συντονιστικά ΚΠΕ ανά περιφέρεια για την σχ. χρονιά 2014−2015 ως εξής:

2. Σε κάθε περιφέρεια ορίζεται η λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για τον συντονισμό δραστηριοτήτων των ΚΠΕ. Η ΣΕΚΠΕ αποτελείται:

3. Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να φροντίσουν ώστε να στελεχωθούν τα συντονιστικά ΚΠΕ του παραπάνω πίνακα με έξι (6) εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares