Ορισμός Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 6024/6-10-2014 (ΑΔΑ:ΒΖ8Δ9-4Σ5) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε:

Τον ορισμό της Μούσιου-Μυλωνά Όλγα του Δημοσθένη, Σχολικής Συμβούλου της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας ως Συντονίστριας Δράσεων Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αναπληρώτριας της, Κωστελίδου Αναστασίας του Αντωνίου, Σχολικής Συμβούλου της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοζάνης, λόγω παραίτησης της από τη θέση ευθύνης Σχολικής Συμβούλου (απόσπασης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού). Η Συντονίστρια Δράσεων συνεργάζεται με τους Δ/ντές Εκπ/σης και τους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Δ/ντές σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιούνται οι δράσεις πρόληψης. Επιπρόσθετα, η Συντονίστρια αναπτύσσει Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σε κάθε Περιφέρεια, επιδιώκοντας τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο