Ορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ για το συντονισμό δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 5437/18-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΕ6Κ9-ΦΟΥ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για το συντονισμό δραστηριοτήτων των ΚΠΕ στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.
Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ είναι η επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων (τις οποίες τα μέλη μπορούν να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά στο συντονιστικό ΚΠΕ) σε ό,τι αφορά:
α.Τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου των οικείων ΚΠΕ (επιμορφώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα, δημοσιοποίηση, συνεργασίες με φορείς κλπ.).
β.Τις προτεραιότητες στην επιλογή θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών δράσεων, δικτύων, εκπαιδευτικού υλικού, δράσεων Δια Βίου Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών μονάδων στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εθνική πολιτική και τα σχετικά εγκεκριμένα ΤΔ έργων ΕΣΠΑ των ΚΠΕ.
γ.Την ορθολογική ποσοτική και ποιοτική κατανομή των παραπάνω δράσεων ανά ΚΠΕ.

Διαβάστε την απόφαση

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο