Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΕΕΠ Η θητεία των μελών έχει έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2024


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 146102/Ε4/24-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΡ946ΜΤΛΗ-ΔΣ7) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ορίζουμε τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι του συνδυασμού με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, ως εξής:

[…]

Β. Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΑΣΥ Φθιώτιδας
  2. Μπουλμέτη Γεωργία του Περικλή, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Λάππας Σεραφείμ (Μάκης) του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών της ΔΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
  2. Λαμπροπούλου Σοφία του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών λόγου της ΔΠΕ Αρκαδίας.

Η θητεία των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών έχει έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares