Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 540/205465/E3/17-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΚΜ9-5ΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας

Α.   Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε ο καθένας, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 53.196 – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 17.732

Β. Κανένας συνδυασμός δε συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο, οπότε οι έδρες διατίθενται ανά μια στον πρώτο και δεύτερο συνδυασμό σε αριθμό ψήφων.

Πρώτος συνδυασμός σε αριθμό ψήφων είναι οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ και παίρνει μια (1) έδρα.

Δεύτερος συνδυασμός σε αριθμό ψήφων είναι η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. και παίρνει την άλλη έδρα.

Γ. Διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη
  • Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  • Φιρτινίδης Χρήστος του Γεωργίου
  • Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares