Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε ο καθένας στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 9221/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΜ846ΜΤΛΗ-Ζ66) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε ο καθένας στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ως εξής:

Β) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ:

-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – 2 έδρες

– Διορίζουμε από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2022 τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
  2. Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
  2. Αλεξίου Νικόλαος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο