Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 7974/22-12-2014 (ΑΔΑ:79Λ69-ΙΧΗ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους, που έλαβε ο καθένας στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014, ως εξής:

Β) Διορίζουμε από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2016 τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο