Ορισμός Σχολικών Μονάδων ως Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο Φ46/5457/12-12-2013 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Ποια Γυμνάσια της Δυτικής Μακεδονίας θα αποτελέσουν Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Δυτικής Μακεδονίας για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο