Ορισμός Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα Συμβούλια Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Απόφαση 3453/7-6-2017 (ΑΔΑ: ΨΣΡ84653ΠΣ-Υ1Σ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρων στα Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο