Ορισμός μελών του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 82278/Γ1/22-5-2015 (ΑΔΑ:7ΘΟ6465ΦΘ3-Ο1Χ) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, από τους κατωτέρω ως εξής :

  1. ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρωτοδίκη Κοζάνης, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την ΜΠΟΥΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρωτοδίκη Κοζάνης.
  2. ΠΑΛΗΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δικαστική Πληρεξουσία του Ν.Σ.Κ. (Δικαστικό Γραφείο Κοζάνης), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος, τον ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ. (Δικαστικό Γραφείο Κοζάνης).
  3. ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗ ΚΟΣΜΑ, Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, για τις υποθέσεις που αφορούν :

Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρχίζει την 01‐01‐2015 και λήγει την 31‐12‐2016.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο