Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.153/46709/Α5/25-04-2023 (ΑΔΑ: 92ΞΝ46ΜΤΛΗ-ΑΩΔ) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) τον ορισμό των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) τον ορισμό του αριθμού των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares